Lidgeld

Jeugd : € 120 per jaar

Scholieren : € 150 per jaar

Volwassenen : € 190 per jaar

Verzekering is inbegrepen in het lidgeld. Het lidgeld dient vóór 1 oktober betaald te worden.
We vragen U het lidgeld te betalen door storting op het rekeningnummer: BE80 9795 8990 3077 en BIC ARSPBE22 van Uechi-Ryu Karate-Do Belgium vzw.

OMNIO-statuut

Om tegemoet te komen aan mensen met een OMNIO-statuut of gezinnen waarvan meer dan 2 leden bij ons les volgen werken we een voordeliger regeling of gespreid betalingsplan uit, gelieve ons hiervoor te contacteren.

Talententickets

Op 14 januari 2020 kregen we de volgende communicatie van UiTPAS Mechelen:

Beste sport- of jeugdvereniging,

Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van 2 belangrijke beleidsbeslissingen uit het meerjarenplan 2020 – 2025. Het stadsbestuur kiest ervoor om de Talententickets stop te zetten en de middelen gedeeltelijk te verschuiven naar UiTPAS.

Met de UiTPAS met kansentarief willen we vrije tijd goedkoper maken voor kinderen en jongeren die anders uit de boot dreigen te vallen. De algemene UiTPAS is dan weer een klantenkaartsysteem om alle Mechelaars zoveel mogelijk vrijetijdsvoordelen te geven.

Geen Talententickets meer

Vanaf 2020 zijn er geen Talententickets meer. Als jouw organisatie eerder Talententickets aanvaardde, pas je dit best even aan op jullie website of in andere communicatie.

De terugbetaling van de Talententickets uit 2019 gebeurt nog tot 20 januari, op voorwaarde dat er een betaalbewijs met datum 2019 bij zit.

Versterking UiTPAS (met kansentarief)

UiTPAS Mechelen bestaat intussen 3 jaar. Er zijn nu al meer dan 10 000 Mechelse pashouders en meer dan 50 aanbieders. De stad werkt een formule uit op maat van sportclubs, jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen.

  • Voor het kansentarief vertrekken we vanuit de standaard kostenverdeling 20% voor de gebruiker, 40% voor de organisator en 40% voor de stad. Maar van zodra er meer dan 5% van het totale aantal leden kansentarief heeft, betaalt de stad alles terug. Op die manier willen we de onzekerheden voor de club of vereniging zoveel mogelijk weg werken
  • Ook voor het voordelensysteem gaan we zelf op zoek naar interessante formules.
  • De UiTPAS is een volledig digitaal systeem. We beperken de impact op jullie administratie zodat dit zo weinig mogelijk extra werk met zich meebrengt.

Op dit moment werken we dit plan verder uit. We nemen spoedig met jullie contact op.

Terugbetaling ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen betalen een tussenkomst voor lidgelden van sportclubs. Geef een formulier aan je leraar en hij/zij zal het zo spoedig mogelijk ingevuld terugbezorgen.