Missie

Uechi-Ryu Karate-Do is geen sport maar een Oosterse krijgskunst. De leraars wensen de studenten een eerlijke vorm van Karate-Do aan te leren, dewelke de beoefenaar toelaat om zichzelf als eenheid (lichamelijk, mentaal en spiritueel) optimaal te ontwikkelen en, indien nodig, zichzelf succesvol te verdedigen.

Tijdens elke les werken we aan fysieke vaardigheden zoals uithouding, kracht, snelheid en lenigheid. Onze ervaring leert ons dat een goede fysieke conditie een noodzakelijk fundament vormt voor uitdieping van eender welke krijgskunst. Dit geldt zeker voor Uechi-Ryu Karate-Do. Verder brengen de verschillende dynamische aspecten van het Karate-Do zelf de beoefenaar tot een “Zen in actie”. Dit is niet eenvoudig onder woorden te brengen, maar de integratie van verschillende aspecten van Karate-Do ontwikkelt een geheel dat groter is dan de som van de afzonderlijke delen.

Voor onze kids werken we voornamelijk aan de volgende zaken:

  • Respect: niet alleen respect voor zichzelf, de leraars, mede-studenten en de dojo, maar ook voor de wereld waarin we ons elke dag bewegen.
  • Inzet: onvoorwaardelijke inzet en een positieve attitude, die kunnen meegenomen worden buiten de dojo.
  • Techniek: het ontwikkelen van basisvaardigheden en de basistechnieken van Karate-Do, voor de ontwikkeling van een gezonde levensstijl.

Zodoende hopen we elke beoefenaar de nodige kennis en vaardigheden aan te reiken, om de uitdagingen van het leven zelf het hoofd te bieden.